15 sierpnia 2014 r. po raz jedenasty już w Klonowej odbyło się Klonowe Święto, tym razem pod hasłem "Łączymy pokolenia".

Impreza rozpoczęła się przemarszem korowodu dożynkowego spod kościoła parafialnego na plac strażacki w asyście Orkiestry Dętej OSP w Klonowej.

Uroczystość rozpoczęto akcentem dożynkowym, podczas którego wręczono wieniec dożynkowy Wójtowi Gminy - panu Dariuszowi Perdkowi. W tym roku część dożynkową jak i wieniec z tegorocznych plonów przygotowało sołectwo Klonowa II.

Po części dożynkowej miało miejsce nadanie tytułu Honorowego Obywatelstwa Gminy Klonowa. Tytuł ten otrzymała pani Danuta Rabikowska-Foryś, która za swą wieloletnią pracę społeczną i zaangażowanie w poprawę życia mieszkańców oraz ich integrację została uhonorowana tym wyróżnieniem. Jest to drugie tego rodzaju wyróżnienie nadane w naszej gminie, pierwsze otrzymał w 2009 r. ksiądz proboszcz Kazimierz Kmieć, który na obecnym Klonowym Święcie otrzymał serdeczne podziękowania od Wójta i młodzieży za 25 lat posługi kapłańskiej w klonowskiej parafii.

W tej części miało również miejsce odznaczenie kilkunastu pań z naszej gminy Orderem Serca Matkom Wsi. Order nadano paniom, które w swoim życiu, oprócz zajmowania się swoimi wielodzietnymi rodzinami, znajdowały czas i czynnie brały udział w pracach społecznych, tj.np. praca w KGW. Odznaczenia wręczyli pan Jan Kołodziejczyk, Przewodniczących Rady Powiatowej Izby Rolniczej w Sieradzu, Wójt Gminy Klonowa pan Dariusz Perdek oraz Przewodnicząca KGW w Klonowej pani Grażyna Musialska.

Wójt Gminy Klonowa wręczył także podziękowania w postaci dyplomów uznania wieloletnim i stałym sponsorom oraz darczyńcom, którzy swą ofiarnością wspierają nie tylko Klonowe Święto, ale i inne uroczystości i imprezy w naszej gminie.

W części artystycznej miały miejsce występy zespołów muzycznych oraz konkurs rodzinny przygotowany przez Zespół Szkół w Klonowej. Uczniowie ZS kwestowali również podczas imprezy na rzecz swojej chorej koleżanki Agatki. Panie z Przedszkola Publicznego przygotowały dla najmłodszych kącik plastyczny.

Wśród zespołów występujących w tym dniu można wymienić: „Tadeusza nic nie rusza” w Wieluńskiego Domu Kultury, High Five ze Złoczewa, Zespół ¾ z GOK w Klonowej oraz zespół rockowy również z Klonowej. Swe występy miały także dwie kapele: Kapela Znad Warty z MDK w Burzeninie oraz Kapela Paka Klonowiaka z GOK w Klonowej. Gwiazdą wieczoru była solistka Magdalena Wasylik – półfinalistka programu „The Voice of Poland Najlepszy Głos”.

Na tegorocznym Klonowym Święcie swe stoisko prezentowała również Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska WART-MILK z Sieradza oraz Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach o/Kościerzyn.

Jak co roku przygotowano „Izbę Obfitości”, gdzie można było nabyć za kloniki (obowiązującą podczas imprezy walutę) regionalne potrawy, które przygotowane zostały przez członkinie SPGK.

Ogromnym powodzeniem cieszyła się jak zwykle zabawa fantowa, w której każdy los wygrywał, a oprócz tego dodatkowo każdy los brał udział w losowaniu nagród głównych loterii.

Stałym punktem Klonowego Święta stała się także wystawa tematyczna. Tym razem przygotowano wystawę obrazów biorących udział w otwartym plenerze malarskim pt. „Powiat sieradzki w malarstwie”.

XI Klonowe Święto zakończyła zabawa taneczna, podczas której wyśmienicie grał i śpiewał zespół FIRE-BAND. Zabawa trwała do późnych godzin wieczornych.

Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Klonowa pragnie serdecznie podziękować wszystkim, którzy się brali udział w przygotowaniach i organizacji XI Klonowego Święta, a w szczególności sponsorowi głównemu – Firmie „EKO-REGION” za dofinansowanie naszego przedsięwzięcia.

SPGK dziękuje również pozostałym swoim sponsorom, bez których nie można byłoby zorganizować Klonowego Święta w takiej bogatej formie. Sponsorami tymi w tym roku są:

Lecznica Zwierząt w Klonowej

Bank Spółdzielczy w Lututowie

Sklep Ogólnoprzemysłowy - Irena i Marian Zajączkowscy

Gabinet Kosmetyczny BEAUTY - Joanna Nowak

Firma JAKLON - Lech Kiełbaska

Wolski Paweł

Prywatny Gabinet Lekarski - Jarosław Foryś

Firma Projektowa - Grzegorz Knopek

Sklep warzywno-spożywczy - Bożena Bednarek

Apteka w Klonowej

Tokarek Beata

Salon Fryzjerski - Zofii Podawacz

Koło Gospodyń Wiejskich w Klonowej

Aleksandra Nowak

Serweciński Marek

Żuber Stanisław

Wójt Gminy Klonowa

Firma ARES - Karol Wrzecioniarz

WARTMILK - Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Sieradzu

Stowarzyszenie serdecznie dziękuje również współorganizatorowi Urzędowi Gminy w Klonowej, a także jednostce OSP w Klonowej za pomoc w zachowaniu bezpieczeństwa podczas zabawy oraz wszystkim uczestnikom i sympatykom Klonowego Święta.

Zapraszamy do galerii zdjęć :-)

{gallery}zdjecia/klonowe_swieto/20140815_kl{/gallery}