Akcja „Ciasta dla Wojtusia” zorganizowana przez

Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Klonowa

cieszyła się dużym zainteresowaniem.

Uzyskano w I turze 4141,00 zł, a w II turze 4268,20 zł

Łącznie zebrano 8409,20 zł

W imieniu Wojtusia i innych chorych dzieci wszystkim zaangażowanym (piekącym i kupującym)

BARDZO, BARDZO DZIĘKUJEMY.

DOBRO WRACA